Uporabno in Gradbeno Dovoljenje po Novem Zakonu (GZ-1): Kaj Morate Vedeti

V tem članku bomo raziskali, kaj nove določbe zakona pomenijo za pridobitev uporabnega dovoljenja za različne vrste objektov.

By.

min read

IMG_1300

Z uveljavitvijo Gradbenega zakona (GZ-1) 1. junija 2022 so se spremenili postopki pridobivanja uporabnega dovoljenja za objekte, kar prinaša pomembne novosti in poenostavitve. Nov zakon odpira možnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekte daljšega obstoja z gradbenim dovoljenjem, obstoječe enostanovanjske stavbe ter objekte, za katere se domneva izdano gradbeno in uporabno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1).

V tem članku bomo raziskali, kaj nove določbe zakona pomenijo za pridobitev uporabnega dovoljenja za različne vrste objektov.

Uporabno Dovoljenje za Obstojne Objekte z Gradbenim Dovoljenjem (147. člen GZ-1)

Obstojni objekti so tisti, ki so bili zgrajeni pred 1. januarjem 2005 in še danes obstajajo v bistveno enakem obsegu ter namembnosti. Po novem zakonu je mogoče pridobiti uporabno dovoljenje za te objekte, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

  1. Vpis v Kataster Nepremičnin ali Predloženo Dokazilo o Vloženi Zahtevi z Elaboratom: Objekt mora biti vpisan v kataster nepremičnin ali pa je predloženo dokazilo o vloženi zahtevi z ustreznim elaboratom.
  2. Brez Inšpekcijskih Ukrepov: Za objekte ne sme biti izrečen inšpekcijski ukrep v zvezi z nevarno gradnjo.
  3. Izjava Pooblaščenega Strokovnjaka: Vlogi za uporabno dovoljenje mora biti priložena izjava pooblaščenega strokovnjaka, ki potrjuje, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem in morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji.

Uporabno dovoljenje je mogoče izdati tudi za posamezni del objekta, če ta skupaj z obstoječim objektom zagotavlja funkcionalno celoto. Če obstoječi objekt nima gradbenega dovoljenja, pa bo treba sprožiti postopek legalizacije.

Uporabno Dovoljenje za Objekte z Gradbenim Dovoljenjem (148. člen GZ-1)

Za gradnje, izvedene od 1. januarja 2005 do 1. junija 2022, se postopek izdaje uporabnega dovoljenja vodi po določbah GZ-1 ob upoštevanju dopustnih odstopanj. Pri pripravi dokumentacije se lahko uporabijo predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta ali v času izdaje uporabnega dovoljenja, če je to za vlagatelja ugodnejše.

Uporabno Dovoljenje za Obstojne Enostanovanjske Stavbe (149. člen GZ-1)

Enostanovanjske stavbe, zgrajene med letoma 2013 in 2018, niso bile obvezane pridobiti uporabnega dovoljenja. Po novem zakonu se šteje, da imajo te stavbe uporabno dovoljenje po samem zakonu, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

  1. Brez Inšpekcijskih Ukrepov: Za stavbe ne sme biti izrečen inšpekcijski ukrep.
  2. Vpis v Kataster Nepremičnin ali Predloženo Dokazilo o Vloženi Zahtevi z Elaboratom: Stavba mora biti vpisana v kataster nepremičnin ali pa je predloženo dokazilo o vloženi zahtevi z ustreznim elaboratom.
  3. Izjava Pooblaščenega Strokovnjaka: Vlogi za uporabno dovoljenje mora biti priložena izjava pooblaščenega strokovnjaka, ki potrjuje, da je bila stavba zgrajena v skladu z gradbenim dovoljenjem in morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji.

Domneva Izdanega Gradbenega in Uporabnega Dovoljenja po ZGO-1 (150. člen GZ-1)

Novi zakon prinaša tudi določbe, ki omogočajo domnevo izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja za določene objekte. To velja za stavbe, zgrajene pred 31. decembrom 1967, enostanovanjske stavbe, zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1. junijem 2018, ter za objekte, ki so izpolnjevali pogoje iz Zakona o graditvi objektov (ZGO-1).

Za pridobitev uporabnega dovoljenja je treba predložiti ustrezna dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje pogojev, vključno s potrdili pristojnih organov in izjavami izvedencev. Zakon izrecno dovoljuje, da se izpolnjevanje pogojev dokaže z verjetnostjo.

Z novim Gradbenim zakonom (GZ-1) se je poenostavil postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja za različne vrste objektov. Pomembno je razumeti, kako novi zakon vpliva na vaš primer in kateri postopek je zanj najprimernejši. Strokovno svetovanje in pomoč pravnika s poznavanjem gradbene zakonodaje vam lahko pomagata pri uspešni pridobitvi uporabnega dovoljenja v skladu z novimi določbami. Ne pozabite, da je spoštovanje gradbenih predpisov ključno za zakonito in varno uporabo objekta.

Posvetite se z strokovnjaki za uporabno in gradbeno dovoljenje na našem portalu legalizacija.net.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *