Mi in naši partnerji uporabljamo tehnologije (npr. piškotke) za shranjevanje in/ali dostop do informacij na napravah uporabnikov z namenom obdelave osebnih podatkov, kot so IP naslovi in podatki o brskanju. Spodaj lahko privolite v obdelavo vaših osebnih podatkov za navedene namene. Lahko pa tudi uredite svoje nastavitve, preden privolite ali ne privolite v obdelavo osebnih podatkov. Upoštevajte, da nekateri dobavitelji morda obdelujejo vaše osebne podatke na podlagi njihovega zakonitega poslovnega interesa in vas ne zaprosijo za soglasje. Če želite uveljaviti svojo pravico do ugovora obdelavi na podlagi zakonitega interesa, si oglejte naš seznam dobaviteljev. S klikom na gumb »Zasebnost« lahko kadarkoli spremenite svoje nastavitve zasebnosti ali prekličete svoje soglasje.

Zasebnost na legalizacija.net, podjetja Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p. 

Namen politike zasebnosti (v nadaljevanju: politika) je seznanitev uporabnikov, kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletnega mesta Legalizacije.net z nameni in pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Podjetje Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p., K roku 143, 8000 Novo mesto, e-naslov info@legalizacija.net (v nadaljevanju: podjetje Hiša arhitekture ali ponudnik ali upravljavec osebnih podatkov) varuje vaše osebne podatke na način, da se zagotavlja njihovo varstvo ves čas poslovanja.

V podjetju Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p. cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Vse naše aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so v skladu z veljavno evropsko zakonodajo (predvsem Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) ter nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Ur. l. RS, št. 163/22), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPEP, Ur. l. RS, št. 98/04, itd.).

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z osebnimi podatki, ki jih Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p.dobi od vas, kadar obiščete in uporabite Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p.spletna mesta ali mu jih posredujete na drug način.

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je družba podjetja Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p. ,K roku 143, 8000 Novo mesto

V podjetju podjetja Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p.je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu gdpr@legalizacija.net

V primeru, da imate v zvezi z uporabo te politike ali v povezavi z uveljavljanjem vaših pravic, ki izhajajo iz te politike, kakršnokoli vprašanje, se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, preko kontakta navedenega v naslednji točki politike.

Podatki o pooblaščeni osebi

Podjetje: podjetja Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p. ,K roku 143, 8000 Novo mesto

Elektronski naslov: gdpr@legalizacija.net (samo v primeru težav, povezanih z ZVOP-2)

Osnovni pojmi

Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo, na podlagi katere je mogoče posameznika določiti (sem spadajo npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka ipd.).

Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.

Račun pomeni edinstven račun, ustvarjen za Vas za dostop do naše storitve ali delov naše storitve.

EGP pomeni Evropski gospodarski prostor, ki označuje vse države članice Evropske unije, Islandijo, Norveško in Liechtenstein.

Piškotki so majhne datoteke, ki jih spletna stran postavi v vaš računalnik, mobilno napravo ali katero koli drugo napravo, ki vsebuje podrobnosti vaše zgodovine brskanja na tej spletni strani med številnimi uporabami.

Naprava pomeni vsako napravo, ki lahko dostopa do storitve, kot so računalnik, mobilni telefon ali digitalni tablični računalnik.

Ponudnik storitev pomeni fizična ali pravna osebo, ki obdeluje podatke na platformi podjetja Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p. Nanaša se na tretja podjetja ali posameznike, ki uporabljajo storitve platforme…

Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično,fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Ponudnik, skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te politike zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, lokacija);
 • kontaktni podatki uporabnika (elektronski naslov (E-mail), telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali e-mail komunikacije, datum, ura in trajanje telefonskih klicev, posnetek telefonskih klicev);
 • kanal in kampanja – način pridobitve uporabnika oziroma vir, preko katerega je uporabnik prišel v stik z portalom (spletna stran in oglasna kampanja oziroma marketinške akcija);
 • podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatke o uporabi prejetih sporočil (e-pošta, SMS) upravljavca;
 • osebne podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda z izpolnitvijo obrazcev, npr. uporaba konfiguratorjev za identifikacijo optimalnih izdelkov za uporabnikove potrebe, iskanje nepremičnin ali drugih storitev, ki jih nudi platforma ali v okviru nagradnih iger;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda ponudniku ob podani zahtevi na določene storitve, v kolikor so ti podatki potrebni za izvajanje storitve. Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite ali v to privolite, npr. preko uporabe spletne strani, ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naročite na prejemanje e-novic, sodelujete v nagradni igri itd. Ponudnik vaše podatke obdeluje tudi, kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, pogodbena podlaga ali kadar ima ponudnik za obdelavo zakonit interes.

Vaše osebne podatke pridobivamo tudi na podlagi uporabe piškotkov na naši spletni strani. V uporabi piškotkov si lahko več preberete tukaj. 

Ponudnik zbira le tiste osebne podatke, ki so ustrezni in potrebni za to, da se izpolnijo nameni za katere se ti podatki obdelujejo.

Časovno obdobje, v katerem ponudnik hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov te politike.

Katere osebne podatke obdelujemo

O obiskovalcih spletne strani: Ime, priimek, podjetje, e-poštni naslov in telefon, datum in ura prejema podatkov. Podatke obdelujemo samo v primeru, da jih obiskovalec spletne strani vpiše v kontaktni obrazec ali se naroči na prejemanje e-novic.

O naročnikih na platformo oziroma kontaktnih osebah naročnikov: Ime, priimek, podjetje, naslov,e-poštni naslov in telefon, datum sklenitve in prenehanja naročniške pogodbe, morebitna komunikacija med podjetja Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p. ,K roku 143, 8000 Novo mesto in naročnikom oziroma kontaktno osebo naročnika, podatki o morebitnih reklamacijah ali zahtevkih, podatki o uporabi platforme (datumi in ure prijav in odjav v in iz platforme).

O prijavljenih na dogodke: Podjetje, ime, e-poštni naslov in telefon, dogodek, na katerega se je posameznik prijavil, ali se je dogodka udeležil ali ne.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

 • Obdelava na podlagi zakona
 • Obdelava na podlagi pogodbe
 • Obdelava na podlagi privolitve posameznika
 • Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Obdelava na podlagi pogodbe

Vaše podatke potrebujemo, kadar je to potrebno za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti. Posredovanje osebnih podatkov je v tem primeru prostovoljno. V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more zagotoviti izvedbe storitev oziroma dobaviti produktov.

Obdelava na podlagi podane privolitve

Vaše podatke obdelujemo, kadar nam za to podate izrecno privolitev. Kadar bo obdelava potekala na podlagi privolitve, bomo predhodno poskrbeli, da vam bodo na voljo vse informacije, ki jih potrebujete za vašo odločitev. Vaše soglasje, lahko kadarkoli prekličete. V kolikor privolitev prekličete, vam ponudnik nekaterih storitev ne bo mogel zagotavljati.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si ponudnik prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. V primeru obdelave na podlagi zakonitega interesa ima uporabnik pravico do ugovora. Več o vaših pravicah si lahko preberete v nadaljevanju politike.

Obdelava na pravni podlagi zakona

Vaše osebne podatke obdelujemo, kadar takšno obdelavo od nas zahteva zakonodaja, ki nas zavezuje (npr. davčna zakonodaja zapoveduje hrambo izdanih računov). Te osebne podatke obdelujemo skladno z zahtevami zakonodaje. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je odvisna od tega, za katere osebne podatke oziroma kategorijo posameznikov gre. Podrobnosti so navedene v nadaljevanju.

Obiskovalci spletne strani platforme

Komunikacija preko kontaktnega obrazca: predpogodbeni odnos (kadar se posameznik zanima za sklenitev naročniške pogodbe) (1. (b) odstavek člena 6 GDPR); zakoniti interes podjetja Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p. ,K roku 143, 8000 Novo mesto. (kadar gre za druge vrste komunikacije) (1. (f) odstavek člena 6 GDPR). Pošiljanje e-poštnih sporočil: osebna privolitev posameznika (1. (a) odstavek člena 6 GDPR).

Naročniki na platformi oziroma kontaktne osebe naročnikov

Izpolnjevanje sklenjene pogodbe (1. (b) odstavek člena 6 GDPR). Statistično spremljanje uporabe platforme z namenom njenega izboljševanja in nadgradenj: zakoniti interes podjetja Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p. (1. (f) odstavek člena 6 GDPR).

Uporabniki platforme

Predpogodbeni odnos med podjetja Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p.,in uporabnikom (1. (b) odstavek člena 6 GDPR). Statistično spremljanje uporabe portala z namenom njenega izboljševanja in nadgradenj: zakoniti interes podjetja Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p. (1. (f) odstavek člena 6 GDPR).

Prijavljanje na dogodke

Izpolnjevanje sklenjene pogodbe (1. (b) odstavek člena 6 GDPR). Preverjanje zadovoljstva udeležencev: zakoniti interes podjetja Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p. (1. (f) odstavek člena 6 GDPR).

Nameni obdelave osebnih podatkov

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene

Namen obdelave: Podrobnejša obrazložitev

 • Obiskovalci spletne strani Legalizacija.net : Komunikacija z uporabnikom, ki je izpolnil kontaktni obrazec na spletni strani. Pošiljanje e-poštnih sporočil s predstavijo ponudbe in storitev podjetja Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p. tistim uporabnikom, ki so se naročili na prejemanje e-novic. Od prejemanja se je mogoče kadarkoli odjaviti. Vpis oziroma posredovanje osebnih podatkov na spletni strani je prostovoljno.
 • Uporabniki platforme: Kreiranje uporabniškega računa in omogočanje uporabe platforme; komunikacija z naročnikom; statistično spremljanje uporabe platforme z namenom njenega izboljševanja in nadgradenj.
 • Prijavljeni na dogodke: Organizacija dogodkov; komunikacija glede udeležbe; spremljanje udeležbe; preverjanje zadovoljstva udeležencev; pošiljanje prezentacij in drugih z dogodkom povezanih gradiv.
 • Fizične osebe, kateri podatke vnesejo na platformo kot naročniki: Izvajanje naročniške pogodbe z zagotavljanjem možnosti, da naročniki na platformi obdelujejo osebne podatke za lastne namene. Vključuje tudi dostop do osebnih podatkov s strani podjetja Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p. kadar je to na izrecno zahtevo naročnika potrebno zaradi izvajanja storitev pomoči in podpore. Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p. v razmerju do teh osebnih podatkov nastopa v vlogi pogodbenega obdelovalca, naročnik pa v vlogi uporabnika, kar pomeni, da namene obdelave osebnih podatkov določa naročnik.
 • Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja: Sem spadajo zlasti obvestila in odgovarjanja na povpraševanja, reševanje pritožb, izpolnjevanje anket o zadovoljstvu ipd. Navedeno obdelavo izvajamo na podlagi zakonitega interesa zagotavljanja učinkovite komunikacije in uspešnega poslovanja podjetja v razmerju do uporabnikov.
 • Sklenitev in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe: Sklenitev in izvajanje pogodbe, komunikacijo z vami, preveritvijo vaših plačil in izpolnitvijo drugih obveznosti platforme in/ali vaših obveznosti. Osebne podatke obdelujemo na podlagi pogodbe in pred pogodbenega odnosa. V primeru, da nam ne posredujete vseh podatkov, nujnih za sklenitev pogodbe, si pridržujemo pravico, da naročilo odložimo ali prekličemo.
 • Neposredno obveščanje uporabnikov o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko E-maila, SMS-a, WhatApp-a: V podjetju Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p. na podlagi zakona ZEKom-1 (Zakon o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije, ki se izvaja na podlagi direktive 2002/58 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002) svoje kupce obveščamo o ponudbah, storitvah in vsebinah. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov (pravica do ugovora). Uporabnik lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na E-mail naslov gdpr@legalizacija.net, ali z uporabo sledečega formularja www.legalizacija.net/gdpr Vaše podatke v tem primeru obdelujemo na podlagi zakona.
 • Neposredno obveščanje o posebnih ponudbah in drugih vsebinah preko E-maila: V podjetju Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p vas bomo na podlagi dane privolitve obveščali o ponudbah, storitvah, popustih in vsebinah preko E-pošte. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov na način, da prekliče privolitev. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete preko kontaktov navedenih na spletnem mestu www.N24.si/kontakt.
 • Neposredno obveščanje uporabnika o posebnih ponudbah in drugih vsebinah preko telefonskih klicev in navadne pošte: V podjetju Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p. na podlagi dane privolitve uporabnika občasno obveščamo o svojih izdelkih, storitvah, popustih in vsebinah tudi preko telefonskih klicev in navadne pošte. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov na način, da prekliče privolitev. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete preko kontaktov navedenih na spletnem mestu www.legalizacija.net/kontakt.
 • Splošna statistična obdelava podatkov o uporabnikih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih) za namene internih analiz prodaje, ponovnih nakupov, agregatnega obnašanja kupcev, optimizacije oglaševanja in poslovne optimizacije: V podjetju Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p izvajamo splošno statistično obdelavo podatkov o uporabnikih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih), na podlagi katere izvajamo interne analize prodaje, ponovnih nakupov in agregatnega obnašanja kupcev ter spremljamo in optimiziramo svojo poslovno učinkovitost in optimiziramo svoje oglaševanje, npr.: Spremljamo prodajo po naših prodajnih kanalih (internet, spletne trgovine, klicni center). Spremljamo koliko uporabnikov izvaja ponovne nakupe, kako hitro in v kolikšni vrednosti. Spremljamo splošne statistične prodajne podatke, kot so povprečna vrednost nakupovane košarice, število ponudb na uporabnika in podobno. Spremljamo odzive na elektronsko pošto, SMS sporočila, telefonske klice in različna oglasna sporočila (TV oglasi, radijski oglasi, spletni oglasi) in na podlagi tega optimiziramo svoje oglaševanje. Tovrstno statistično spremljanje nam omogoča splošno optimizirati poslovanje in oglaševanje ter na podlagi tega uporabnikom tudi ponuditi cenovno dostopne izdelke in storitve. Navedeno obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, uspešnega poslovanja ponudnika ter zagotavljanje kvalitetnih storitev uporabnikom.
 • Dostop do vaših preteklih naročil in drugih podatkov s strani podpore v Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p klicnem centru in spletni trgovini z namenom nudenja boljše storitve in boljših ponudb: Ob vašem klicu na Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p podporni center (oz. našega izhodnega klica do vas), po osebni identifikaciji, ima naš podporni center dostop do vaših zabeleženih osebnih podatkov in zgodovine nakupov, na podlagi česar vam bodo lahko ponudili boljšo storitev in prilagojene ponudbe. To obdelavo izvajamo na podlagi zakonitega interesa. Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na e-mail naslov gdpr@legalizacija.net  ali pa z uporabo sledečega formularja www.legalizacija.net/gdpr.
 • Avtomatsko E-mail komuniciranje z uporabnikom na podlagi začetka njegovega oz. njenega nakupnega procesa na spletni strani: Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p na podlagi svojega zakonitega interesa potencialnim kupcem, ki so v nakupovalno košarico dodale izdelek uporabe storitve platforme, a nakupa niso zaključile, občasno pošljemo E-mail sporočila vezana na njihov nezaključen nakup, s ciljem poskusa zaključitve nakupa oziroma nudenjem pomoči in informacij v zvezi s tem. Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na E-mail naslov gdpr@legalizacija.net ali pa z uporabo sledečega formularja www.legalizacija.net/gdpr
 • Osnovno prilagojeno komuniciranje (preko E-maila, SMS, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) s popusti, ponudbami in vsebinami: V okviru osnovnega prilagojenega komuniciranja (preko E-maila, SMS, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) vam skušamo predstaviti ustrezne ponudbe, popuste in druge vsebine, ki bi vam bile lahko zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z nami. Za to uporabljamo naslednje vaše podatke: Demografski podatki (spol, starost,) Zgodovina nakupov (kupljeni izdelki, število nakupov) Enostavno obravnavanje obnašanja na Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p spletni strani (ogled posameznih ponudb ali vsebin, ki lahko sproži pošiljanje prilagojenih sporočil), brez uporabe teh podatkov za tvorjenje uporabniških profilov. Pri tem ne uporabljamo kakršnegakoli pol-avtomatskega ali avtomatskega profiliranja, temveč zgolj izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. Pri tem se nikoli ne posvečamo podatkom posameznika, temveč izvajamo agregatno obdelavo večjih skupin. Na podlagi teh podatkov je nato odvisno, katera sporočila boste prejeli od nas: Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na E-mail naslov gdpr@legalizacija.net, ali z uporabo sledečega formularja www.legalizacija.net/gdpr.
 • Uporaba Facebook oglaševalskega orodja Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”): V podjetju Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p pri spletnem oglaševanju uporabljamo tudi storitev Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”), in sicer v sklopu pridobljenega soglasja za komuniciranje s prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi uporabnikovega profila. Ta storitev deluje na sledeči način: Vaš E-mail naslov, ki smo ga od vas pridobili tekom vašega nakupa ali vašega prostovoljnega vnosa, naložimo na Facebook. Facebook izvede primerjavo med vašim E-mail naslovom in svojo bazo uporabnikov in ugotovi, ali ste Facebook uporabnik. Če niste Facebook uporabnik, potem se z vašim E-mail naslovom ne zgodi nič in Facebook z njim ne izvaja nobenih aktivnosti. Če pa ste Facebook uporabnik, pa vas bo Facebook dodal na novo ustvarjeni seznam prilagojenih občinstev, ki bo samo in izrecno nam omogočal, da tej skupini uporabnikov na Facebooku prikazujemo prilagojene oglase. Na podlagi tega vam lahko na Facebooku prikazujemo bolj usmerjene in vam prilagojene oglase ter predvsem dodatne popuste. Izvajanje tega iz naše strani lahko kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na E-mail naslov  gdpr@legalizacija.net, ali z uporabo sledečega formularja www.legalizacija.net/gdpr.
 • Uporaba spletnega računa in dostop do informacij v okviru GDPR (ZVOP-2): Vaše osebne podatke obdelujemo za zagotovitev dostopa in uporabe vašega uporabniškega računa na platformi legalizaacija.net, ki vam omogoča, da dostopate do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas in urejate podana soglasja. Prav tako lahko v okviru tega profila dostopate do podatkov o preteklih naročilih, ki ste jih opravili pri vas. Osebne podatke obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa.
 • Komuniciranje z vam prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi vašega profila: Na podlagi vašega soglasja ponudnik nepremičnin izvaja tudi personalizirano komuniciranje, ki se izvaja preko različnih kanalov komuniciranja (preko E-maila, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij). Ker vam želimo ponuditi najboljše možne ponudbe in vsebine, prilagojene točno vašim potrebam, z vašim soglasjem oblikujemo vaš  profil, ki je osnova za personalizirano komuniciranje. Za to lahko uporabljamo naslednje vaše podatke:
  • Demografski podatki (spol, datum rojstva oz. starost, naslov)
  • Zgodovina vaših nakupov (kupljeni izdelki, čas nakupa, število nakupov)
  • Odgovori v različnih Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p vprašalnikih na Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.pspletnih mestih
  • Obnašanje na Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p spletnih mestih (ogled posameznih izdelkov ali vsebin, dodajanje izdelkov v nakupovalno košarico, internetne transakcije)
  • Vaši odzivi (odprtje sporočila, klik na povezavo, nakup) na različna sporočila, ki vam jih pošiljamo
  • Podatki, pridobljeni v okviru Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p storitev in programske opreme.

Na podlagi tega uporabniškega profila je nato lahko odvisno, kakšne vsebine in ponudbe boste prejemali od nas: Katere izdelke in vsebine vam bomo predstavili (npr. nepremičnine, o pravnih sklepih, novi programski dodatki, ponudbe šolanja itd.), da bodo maksimalno zanimive za vas. Kako pogosto vam bomo pošiljali sporočila in preko katerih kanalov komuniciranja.

Če ste za tovrstno obdelavo podali soglasje in sedaj tega več ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete  preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih ali s pisno zahtevo na E-mail naslov gdpr@legalizacija.net  ali pa z uporabo sledečega formularja www.legalizacija.net/gdpr.

Če želite dostop do ne-personaliziranega E-poštnega obveščanja in ne želite personalizirane ponudbe, se lahko na ne-personalizirano obveščanje prijavite tu www.N24.si/kontakt.

 • Zagotavljanje storitev Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p Storitev so brezplačne in plačljive storitve, ki jih podjetje Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p nudi na spletni strani www.legalizacija.net. Uporabniki teh storitev prejmejo: Izvedbo analize osebne potrebe in ponudbe nepremičnin in storitev na podlagi njihovih iskalnih kriterijev. Za izvedbo storitve so potrebni naslednji osebni podatki uporabnika: Ime, priimek, spol, rojstni datum, telefonska številka, E-mail naslov. Pregled osebnih iskalnih kriterijev, primerjava in ocena ponudnikov. Vsi podatki se skrbno varujejo in se uporabljajo zgolj za namene uporabljanja platforme in njihove programske opreme, izvedbe svetovanja in izvajanja komuniciranja z uporabnikom v okviru storitve Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p. Kot uporabnik, ki je uporabil storitev Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na E-mail naslov gdpr@legalizacija.neti ali pa z uporabo sledečega formularja www.legalizacija.net/gdpr.
 • Uveljavljanje pravnih zahtevkov, zaščita naših pravic in reševanje sporov: Osebne podatke za opredeljen namen zbiramo skladno z zakonom.
 • Zakonske obveznosti: Vaše podatke zbiramo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti npr. shranjevanje računov za potrebe davčne zakonodaje. Vaše podatke obdelujemo le v takem obsegu, kot je to potrebno za izpolnitev zakonskih zahtev.

Hramba osebnih podatkov

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani. Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi zakona, Ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora. Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika Ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov. Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Podrobneje roke upravljavec opredeljuje v spodnji tabeli:

 • Namen obdelave: Rok hrambe
 • Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja: 6 mesecev od zaključka komunikacije
 • Sklenitev in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe: 5 let od izvršitve pogodbe
 • Neposredno obveščanje uporabnika o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko E-mail-a, SMS-a ali WhatsApp-a: Do preklica
 • Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko telefonskih klicev in navadne pošte: Do preklica
 • Dostop do vaših preteklih naročil in drugih podatkov s strani podpornega centra: Do preklica
 • Obdelava podatkov o neprevzetih naročilih na daljavo z namenom preprečevanja goljufij: 5 let od pričetka obdelave
 • Avtomatsko E-poštno komuniciranje z uporabnikom na podlagi začetka njegovega oz. njenega nakupnega procesa na spletni strani: Do preklica
 • Osnovno prilagojeno komuniciranje (preko E-maila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) s prilagojenimi popusti, ponudbami in vsebinami: Do preklica
 • Uporaba Facebook oglaševalskega orodja Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”): Do preklica
 • Uporaba spletnega računa: Do preklica
 • Dostop do posebnih informacij na spletni strani: Do preklica
 • Personalizirane e-novice: Do preklica
 • Tržno komuniciranje z uporabo filtrov uporabnikov: Do preklica
 • Zagotavljanje storitev Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p: Do preklica

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Ponudnik lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo vaših podatkov zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:

 • računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja;
 • ponudniki obdelave podatkov in analitike;
 • vzdrževalci IT sistemov;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp in drugi);
 • ponudniki plačilnih sistemov,
 • ponudniki sistemov za upravljanje odnosov z uporabniki
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook, LinkedIn).

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov. Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA so vključeni v program Privacy Shield.

Svoboda izbire

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali, potem vam določenih storitev ne bomo mogli zagotavljati. Posamezniki, ki se želite odjaviti iz Hiša arhitekture, Gregor Petrovič s.p E-novic, nam to sporočite na e-naslov info@legalizacija.net. Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na E-naslov info@legalizacija.net.

Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.